Lời ru
Út Bạch Lan | Ngân Huệ  |  Thể loại:  Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 17
   
   
Dòng đời
Trọng Phúc | Thoại Mỹ  |  Thể loại:  Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 14
   
Thu ước nguyện
Châu Thanh | Ngân Huệ  |  Thể loại:  Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 11
   
   
Hương tóc mạ non
Vân Hà  |  Thể loại:  Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 18
   
   
Duyên quê
Tài Linh | Vũ Linh  |  Thể loại:  Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 14
   
Trúc đào
Phương Hồng Thủy | Minh Kha  |  Thể loại:  Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 11
   
   
Thần Kinh Thương Nhớ
Hồng Vân  |  Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 22
   
Tình Hồng Tình Ta
Thanh Tuyền  |  Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 22
   
Ngày Về Đà Lạt
Nhựt Trường  |  Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 19
   
Chiều Lên Bản Thượng
Thanh Lan  |  Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 20
   
Ngôi Tôn Thờ
Hương Lan  |  Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 15
   
Ngày Vui Đời Mình
Duy Khánh  |  Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 19
   
Đôi Vợ Chồng Son
Sơn Ca  |  Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 15
   
Lời Đầu Năm Cho Con
Duy Khánh  |  Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 21
   
Vỹ Dạ Đò Trăng
Duy Khánh  |  Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 11
   

Hương Lan  |  Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 16
   

BẢNG XẾP HẠNG AUDIO

  • Theo tuần
  • Theo tháng

BẢNG XẾP HẠNG VIDEO