Huong xua - continetal
Minh Phụng  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 10
   
   
Tiết Đinh San cầu Phàn Lê Huể
Minh Phụng  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 110
   
Chiêu Quân cống hồ
Minh Phụng  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 217
   
Hớn Đế biệt Chiêu Quân
Thanh Sang  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 126
   
Đơn Hùng Tín
Thanh Sang  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 126
   
Chúc Anh Đài
Kim Lệ Thủy  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 69
   
Mục Liên tìm mẹ
Phương Quang  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 61
   
Người ấy là ai
Lệ Thủy  |  Thể loại:  Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 135
   
Nếu vắng anh
Lệ Thủy  |  Thể loại:  Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 101
   
Mùa xuân quê ta
Thanh Hằng | Tuấn Anh  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 52
   
Viết từ KBC
Trang Mỹ Dung  |  Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 70
   
   
   
Máu và nước mắt
Thái Thanh  |  Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 73
   
   
Mười năm tái ngộ
Mạnh Quỳnh  |  Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 313
   
Thần Kinh Thương Nhớ
Hồng Vân  |  Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 338
   
Tình Hồng Tình Ta
Thanh Tuyền  |  Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 292
   
Ngày Về Đà Lạt
Nhựt Trường  |  Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 320
   
Chiều Lên Bản Thượng
Thanh Lan  |  Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 311
   

BẢNG XẾP HẠNG AUDIO

  • Theo tuần
  • Theo tháng

BẢNG XẾP HẠNG VIDEO